Görme Engelliler İçin Samsun Sağlık Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Özel Sayfaya Hoşgeldiniz...
• Haberler • Duyurular • İhale İlanları • Basın Açıklamaları
• HABERLER

18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü

 Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü, halk sağlığını tehdit eden antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik kullanımı hakkında farkındalık oluşturmak amacı ile her yıl 18 Kasım’da gerçekleştirilen Avrupa Halk Sağlığı girişimidir.

  Güncel veriler, Avrupa Birliği çapında dirençli bakteriler tarafından enfekte edilen hasta sayısının arttığını ve antibiyotik direncinin halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğini göstermektedir.

  Dirençli bakterilerin gelişmesinin durdurulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çare antibiyotiklerin akılcı kullanımıdır.


Sayfa Başı
4.AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE FARKINDALIK SEMPOZYUMU

“4.AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE FARKINDALIK SEMPOZYUMU” VE
“8.AKILCI İLAÇ KULLANIMI İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI”

 

            Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akılcı olmayan ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Bu bağlamda Ülkemizde "Akılcı İlaç Kullanımı (AiK) Programı" yürütülmektedir. Bu program kapsamında DSÖ'nün önerileri doğrultusunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, Akılcı İlaç Kullanımını destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesi için koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması; hekim, eczacı, yardımcı sağlık personeli, halk ve ilaç sektörüne yönelik AiK konusunda davranış değişikliğinin oluşturulması; AİK ile ilgili farkındalık oluşturulması, etki edilen taraflarda bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması hedefiyle "Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 20l4-20l7' hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

            Bu Eylem Planı kapsamında İl Sağlık Müdür Yardımcılarının koordinatörlüğünde "Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü (AiK-iK)" kurulmuş ve illerde çalışmalara başlanmıştır. Akılcı İlaç Kullanımı Programı faaliyetlerinin planlanarak yürütülmesi kapsamında İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile İl Sağlık Müdürlüğü ve 6.Bölge Samsun Eczacı Odası işbirliği içerisinde ilimizde “Samsun 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Eylem Planı” oluşturulmuş, oluşturulan eylem planı kapsamında da çalışmalarımız devam etmiştir.

            İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve AİK İl Koordinatörlükleri tarafından yürütülen ve yürütülecek faaliyetler  hakkında bilgilendirmelerin ve karşılıklı görüş alışverişinin yapılması amacıyla ve 18 Kasım “Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü” olması sebebiyle Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin, AİK İl Koordinatörlüklerinin ve eğiticilerin katılacağı, İstanbul ilinde 16-18 kasım 2017 tarihlerinde  “4.Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu” ve “8.Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlükleri Değerlendirme Toplantısı” düzenlenmiştir. 

            Söz konusu toplantıya İlimizden AİK İl Koordinatörü Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Hatice ÖZ ile birlikte İl Temsilcileri Dr. Ayça ESEN, Ecz. Berna İŞLEYEN, Ebe Aynur ÇINAR’la birlikte AİK İl eğitimcilerimizden Dr. Alparslan SİZER, Hem. Fatıma KÖKSAL ve Hem. Arzu PARLAK katılmış, “Samsun 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Eylem Planı” çerçevesinde İlimizde yapılan çalışmalar, AİK İl Koordinatörü Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Hatice ÖZ tarafından toplantıda sunulmuştur.

 


Sayfa Başı
17 Kasım Dünya Prematüre Günü

 Normal gebelik 38 hafta ile 42 hafta arasında sürer. Gebelik 37 haftadan önce sonlanırsa doğan bebeğe prematüre denir.

Prematüre bebeklerin doğdukları gebelik haftasına göre sınıflandırılması:

-24-31 Hafta: İleri derece prematüre

-32-35 Hafta: Orta derece prematüre

-36-37 Hafta: Sınırda prematüre

 

Prematüre Doğumun Nedenleri

Anneye ait nedenler:

-Annenin gebelik sırasında yaşam şeklindeki hatalı tercihler prematüre doğu nedeni olabilir: Beslenme bozukluklarına bağlı kilo alınamaması, bakımsızlık ve aşırı yorgunluk ile aşırı stres de prematüre doğuma neden olabilir.

-Anne yaşı: 18 yaş öncesi ile 35 yaş üstü gebelikler prematüre doğum için riskli sınırlardır.

-Sık doğum: Doğum kontrolünün iyi yapılamadığı toplumlarda prematüre doğum sıklığı daha fazladır. İki gebelik arasındaki sürenin 2 seneden kısa olması halinde prematüre doğum olasılığı artar.

-Annede kronik hastalıklar: Akciğer, karaciğer, böbrek ve kalbe ait kronik hastalıklar erken doğum içim risk oluştururlar.

-Tansiyon: Annede hipertansiyon durumunda, kan dolaşımından beslenen bebeğin olumsuz etkilenmesine neden olarak erken doğum gerçekleşebilir. Annede hipertansiyon varsa aynı zamanda bebeğin kilo alımı da geri kalır.

-Enfeksiyonlar: Annedeki her tür enfeksiyon amnion sıvısında bulaşmaya (rahim içinde bebeğin yüzdüğü sıvı) ve erken doğuma neden olabilir.

 Yenidoğan yoğun bakım bilimi ve uygulamalarındaki gelişmelere bağlı olarak prematüre bebeklerin yaşam oranları artmıştır. Bu iyileşme neticesinde hedef artık erken doğmuş olmalarının bu bebeklere getirdiği çeşitli problemlerin tedavisi ve onlar için sekelsiz normal yaşam sağlama olmuştur. Erken doğan çocuklarda birçok gelişim alanında (bilişsel, motor, davranış, duyusal, duygusal) değişen düzeylerde (hafif, orta ya da ciddi) gecikme ya da bozukluklar saptanabilir. Bu sorunlar doğum haftası ve doğum ağırlığı ile yakın ilişkilidir. Doğum haftası ve doğum ağırlığı azaldıkça sorun gelişme riski artar.

 

Prematüre Doğan Bebeklerin İzlemi

Sağlık ve gelişimsel izlemleri, tanı ve tedavisi, aile merkezli yaklaşımı bilen, prematüreliğin getirdiği biyolojik ve psikososyal risklerinin göz önünde bulunduran bir ekip tarafından yapılması gerekmektedir. Bu ekipte yenidoğan uzmanı, gelişimsel pediatri uzmanı, göz uzmanı, odyolog, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, pediatrik nöroloji uzmanı, pediatrik kardiyoloji ve cerrahi uzmanları, özgün alanlarda terapistler, beslenme destek birimleri yer almalıdır.


Sayfa Başı
17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü

 Solunum sisteminin bir parçası olan akciğerler bir çift süngerimsi, koni şeklindeki organdan ibarettir. Sağ akciğer soldan biraz büyük olup üç kısımdan (lob) oluşurken, sol akciğerde iki lob vardır. Nefes aldığımızda akciğerler hücrelerimizin yaşaması ve normal fonksiyonlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan oksijeni alırlar.

 Akciğer kanseri, akciğer dokularındaki hücrelerin kontrolsüz çoğaldığı bir hastalıktır. Bu kontrolsüz çoğalma, hücrelerin çevredeki dokuları istila etmeleri veya akciğer dışındaki organlara yayılmaları ile (metastaz) sonuçlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) raporuna göre akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri arasında, erkeklerde en sık ölüme neden olan birinci, kadınlarda ise ikinci kanser türüdür ve tüm dünyada her yıl yaklaşık 1,3 milyon ölüme neden olmaktadır. Akciğer kanserinin en sık nedeni uzun süreli olarak tütün dumanına maruz kalmak olmakla beraber, tüm akciğer kanserli hastaların %15'e ulaşan bir oranı sigara içmeyenlerden oluşmaktadır. 

 Akciğer kanseri birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu nedenler arasında; Sigara, purolar ve pipolar, pasif tütün içiciliği, genetik faktörler, radon gazı, asbest ve hava kirliliği gibi faktörler sorumlu tutulmaktadır. 

 

Belirtiler:

 Bu belirtilere akciğer kanseri veya diğer durumlar sebep olabilir. Bir doktor tarafından değerlendirilmesi önemlidir. 

*Kesilmeyen ve giderek kötüye giden bir öksürük

*Sabit göğüs ağrısı,

*Kanlı balgam,

*Nefes darlığı, hırıltı veya boğuk seslilik,

*Akciğer enfeksiyonu veya bronşit ile tekrarlayan problemler,

*Boyunda ve yüzde şişlik,

*İştahsızlık veya kilo kaybı,

*Yorgunluk.

 

Tedavi:

 Tedavi kanserin türü, boyutu, yerleşimi, tümörün yaygınlığı ve hastanın genel sağlık durumu gibi birçok faktöre bağlıdır. Birçok farklı tedavi ve tedavi kombinasyonu akciğer kanserini kontrol etmek ve/veya semptomları azaltarak hayat kalitesini düzeltmek için kullanılabilir.


Sayfa Başı
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Devir Teslim Töreni

 Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun İl Sağlık Müdürü olarak atanan Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim töreniyle görevine başladı.

 2016 yılı Kasım ayından beri İl Sağlık Müdürlüğü vazifesini yürüten Dr. Yusuf GÜNEY, görevini Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç'a devrederek yeni görevinde başarılar diledi. Makam odasında düzenlenen törende İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri ve personeli hazır bulundular. İl Sağlık Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, Dr. Yusuf GÜNEY'e şimdiye kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


Sayfa Başı
15 Kasım Dünya KOAH Günü

 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), uzun süredir bronşlarda tıkanmaya neden olan bir hastalıktır. Bu hastalığın en kötü yanı, bronşlarda oluşan tıkanmanın bir daha düzelmemesi ve tedavi olunmaz ise hastalığın sinsice ilerlemesidir. KOAH genellikle 40 yaşından sonra belirti vermeye başlar ve KOAH teşhisi konan kişilerin büyük çoğunluğu halen sigara içen ya da çok uzun süre sigara içmiş ve bırakmış kişilerdir. Hastalık sinsi ilerlediği için ve sigara bağımlıları öksürük, balgam çıkarma gibi şikâyetleri önemsemedikleri için, KOAH teşhisi konduğu zaman hastalar akciğer kapasitelerinin önemli bir kısmını kaybetmiş olmaktadırlar. Toplumumuzdaki yüksek sigara içme oranına bağlı olarak gün geçtikçe KOAH tanısı konulan hasta sayısı artmaktadır.

-KOAH hava yollarında daralmaya yol açan bir hastalıktır.

-KOAH erişkin yaşta hava yollarında kalıcı tıkanıklık ve nefes darlığına neden olan bir hastalıktır.

-Hastalık gelişiminden sigara içimi en önemli role sahip olmakla birlikte, ısınma ve yemek pişirmede kullanılan organik yakıtların yanması ile ortaya çıkan duman ile bazı iş kollarında kullanılan irritan gaz ve tozların solunması ve hava kirliliği sorumludur.

-KOAH, erken teşhis edilerek risk faktörlerinden uzaklaşılmaz ise ilerleyen ve sakat bırakan bir hastalıktır.  

-KOAH, özellikle gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere dünya genelinde önemli bir sağlık sorunudur.

-Dünyada tüm ölüm nedenleri arasında 4. sıradadır.Önümüzdeki yıllarda 3. en sık ölüm nedeni olacaktır. 

-Her yıl yaklaşık 3 milyon insan KOAH nedeniyle ölmektedir.

-KOAH toplumlara ağır bir ekonomik ve sosyal yük getirmektedir.

-KOAH, sinsi ilerleyen bir hastalıktır ve genellikle ileri evrelerde teşhis edilir.

-Dünya genelinde dört hastadan biri, ülkemizde ise hastalarımızın onda biri hastalığını bilmektedir.

-Nefes darlığının, sigara içimi ve yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak algılanması tanıda gecikmelere sebep olur.

-Erken teşhis ve risk faktörlerinden uzaklaşma hava yolları tıkanıklığının durdurulması ve geri döndürülmesi için çok önemlidir.

 

40 yaş üzerinde iseniz ve aşağıdakilerden bir veya birkaçı varsa sizde KOAH riski var demektir.  

-Geçmişte veya şimdi sigara veya tütün ürünü bağımlığı

-Geçmişte veya şimdi tozlu ortamda çalışma

-Isınmak ve yemek pişirmek amacıyla organik yakıtların (tezek, odun, kömür, çalı, çırpı, vb) kullanılması

-En az 2-3 ay süren ve tekrarlayıcı öksürük, balgam çıkarma

-Yol yürürken, merdiven çıkarken, iş yaparken veya herhangi bir eforda çabuk yorulma, nefes daralması  

-KOAH açısından değerlendirilmek üzere bir sağlık kuruluşuna başvurunuz ve soluk testi yaptırınız.

-KOAH, risk faktörlerinden uzaklaşma ile önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalıktır.


Sayfa Başı
14 KASIM 2016 “DÜNYA DİYABET GÜNܔ ETKİNLİKLERİ

14 KASIM 2016 “DÜNYA DİYABET GÜNÜ” ETKİNLİKLERİ

 

  • Yürüyüş Etkinliği

14 Kasım 2017 Salı Günü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen “Kadın ve Diyabet” tamasıyla düzenlenen yürüyüş saat 11.00’da Çiftlik Verem Savaş Dispanseri önünden başlayıp Öğretmen Evi güzergâhında gidilip, geri dönülerek başlayış noktasında son bulmuştur. Etkinlik Sayın Vali Yardımcısı Hasan Öztürk katılımyla gerçekleşmiş olup kurum ve kuruluşlardan çok sayıda yönetici ve personel, öğrenciler ve halkın katılımı gerçekleşmiştir. Tüm katılımcılara şapka ve su ikram edilmiştir.

 

  • Tv Programı

13 Kasım 2017 Pazartesi Günü saat 11.00’da Aks TV’de düzenlenen “Haberin Sesi” adlı programa Ondokuzmayıs Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ramis ÇOLAK katılarak halkı diyabet ile ilgili bilgilendirmiştir.

 

  • AVM Etkinliği

14 Kasım 2017 Salı Günü Samsun Sağlık Müdürlüğü, İlkadım Toplum Sağlığı Merkezi ve Canik Toplum Sağlığı Merkezi işbirliği ile halkımıza diyabet bilinci vermek ve farkındalığı arttırabilmek için Samsun Piazza AVM’de 10.00-17.00 saatleri arasında stant açılmıştır. Açılan stantta kan şekeri ölçümü yapılmış olup sonuçlar diyetisyen tarafından değerlendirilmiştir. Stant ziyaretçilerine diyabet hakkında bilgi verilmiş el broşürleri dağıtılmıştır.

 


Sayfa Başı
14 Kasım Dünya Diyabet Günü

 1921 yılında insülini bularak diyabet hastası milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Fredrick Bantig'in doğum yıl dönümü anısına, her yıl 14 Kasım'da Dünya Diyabet Günü düzenlenerek, çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Diyabetin sebepleri, belirtileri, tedavisi ve neden olabileceği organ tahribatları açısından halkı aydınlatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

 Diyabet (şeker hastalığı) ülkemizde görülme sıklığı giderek artan, her yaşta ortaya çıkabilen, yaşam boyu süren ve iyi tedavi edilmediği zaman toplumsal olarak çok önemli sorunlara yol açan; buna karşın iyi tedavi edildiğinde, sağlıklı ve uzun bir yaşamın sürdürülebildiği bir hastalıktır.  

    Diyabet, sık görülür ve ciddi sonuçlara yol açar. Pankreasın ürettiği insülinin yetersizliği veya etkisizliğinden kaynaklanır. İnsülin olmayınca, besinlerle aldığımız şeker ve diğer besin unsurları, ihtiyaç duyan hücrelere giremez. Böylelikle, hücreler şekersizlik çekerken, kanda şeker normal değerlerin üstüne çıkar. Kanda şekerin çok artması, zehir etkisi yaratır ve vücudun tüm hücrelerini tahrip eder.

 

Şeker ve İnsülin:

 Vücut, sürekli olarak kanda bir miktar şekere (glikoza) ihtiyaç duyar. İnsülin kan dolaşımındaki glikozu hücrelere taşımakla görevlidir. İnsülin pankreas tarafından üretilen bir hormondur. Hücrelerdeki glikoz, günlük yaşamımızı devam ettirmeyi sağlayacak enerji kaynağıdır.

 

Diyabet nedir? Nasıl meydana gelir?

 Diyabet, başta karbonhidratlar olmak üzere protein ve yağ metabolizmasını ilgilendiren bir metabolizma hastalığıdır ve kendisini kan şekerinin sürekli yüksek olması ile gösterir. Diyabet hastalarındaki temel metabolik bozukluk, kan yoluyla taşınan glikozun (şekerin) hücrelerin içine girememesidir. Normal koşullarda besinlerden elde edilen veya karaciğerdeki depolardan kana salınan glikoz pankreas tarafından salgılanan insülin hormonunun yardımıyla hücre içine girer ve orada yakılarak enerjiye dönüşür. Hücrelerin üzerinde değişik maddelerin girmesine izin verilen "kapılar" vardır. Bu kapılar normalde kilitlidirler ve uygun "anahtar" varlığında açılırlar. Diyabet, hücrelerin üzerindeki glikoz "kapısının" açılamaması durumudur. Bu örnekten ilerlersek diyabet, anahtar işlevi gören insülin hormonu yetersizliğine ve/veya insülinin etkilediği reseptörlerin (hücre kapısındaki kilidin) bozukluğuna bağlı gelişmektedir.

 

Diyabet Hastalarına Öneriler:

-Haftada 1 kez sabah akşam şekerinizi ölçün, kayıt tutun ve bu kayıtları kontrol anında doktorunuza gösterin 

-Kilonuzu kontrol altında tutun, ideal kilonuzu koruyun 

-Günlük düzenli yürüyüşler yapın. 

-Öğün atlamayın, diyetisyeninizin veya doktorunuzun yemeyi önermediği hiçbir şeyi yemeyin. 

-Gerektiğinde değişiklik yapabilmek için besin gruplarını iyi öğrenin. 

-Halk arasında diyabete iyi geliyor diye önerilen tatlı yiyeceklerden uzak durun.

 

 Diyabetin bazı erken belirtileri vardır. Kan şekeri yüksek olan kişilerde yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, sık idrara çıkma, susama, yara ve berelerin uzun zamanda iyileşmesi gibi belirtiler vardır. Eğer ailenizde şeker hastası varsa bu hastalığa yakalanma riskiniz daha fazladır. Bu belirtilerle doktorunuza başvurduğunuz takdirde doktorunuz kan şekerinizin de belirlenmesini isteyecektir.

  Eğer diyabetliyseniz hayatınızın bundan sonraki döneminde kendinizi çok iyi kontrol altında tutmanız gerekecektir. Diyabetle barışık yaşamanın yolu kendinize dikkat etmekten geçer. Kan şekeri düzeylerinizi ortalama aralıklarda tutarak olabildiğince normal yaşam sürdürmeyi hedeflemelisiniz. Bu hedefe ulaşmanın en iyi yolu diyet uygulamak ve egzersiz yapmaktır.


Sayfa Başı
13-19 Kasım Antibiyotik Farkındalık Haftası

 Antibiyotik Farkındalık Haftasında, halk sağlığını tehdit eden antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik kullanımı hakkında farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.

 Güncel veriler, Avrupa Birliği çapında dirençli bakteriler tarafından enfekte edilen hasta sayısının arttığını ve antibiyotik direncinin halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğini göstermektedir.

 Dirençli bakterilerin gelişmesinin durdurulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çare antibiyotiklerin akılcı kullanımıdır.

 

Antibiyotik nedir?

 Antimikrobiyal ilaçlar olarak da bilinen antibiyotikler insanlarda, hayvanlarda ve bazen bitkilerde ortaya çıkan enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla bakterileri öldürmek veya çoğalmasını durdurmak için üretilen ilaçlardır. Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlardır; virüslere karşı etkili olan antimikrobiyal ilaçlar ise genellikle antiviral ilaçlar olarak adlandırılır. Her antibiyotik her bakteriye karşı etkili değildir. Kimyasal yapılarına ve bakterilere karşı etkilerine göre değişiklik gösteren 15'den fazla farklı antibiyotik sınıfı vardır. Bir antibiyotik, sadece bir veya birden fazla bakteri türüne karşı etkili olabilmektedir. 

 

Antibiyotik direnci nedir? 

 Bir antibiyotiğin belli bir bakteriyi öldürme veya çoğalmasını durdurma özelliğini kaybetmesi halinde, o bakteri o antibiyotiğe karşı direnç geliştirmiş demektir. Bazı bakteriler belli antibiyotiklere karşı doğal olarak dirençlidir. Normalde antibiyotiklere karşı duyarlı olan bazı bakterilerin genetik değişiklik yani mutasyon sonucu direnç göstermesi daha endişe verici bir sorundur. Dirençli bakteri, antibiyotik karşısında hayatta kalarak çoğalmaya devam etmekte ve hastalığın daha uzun sürmesine ve hatta ölüme yol açmaktadır. Dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde daha ciddi yan etkileri olabilen ve daha pahalı olabilen başka antibiyotiklerin kullanılması gerekebilir ve tedavi daha uzun sürebilir.

 

Antibiyotik direncinin en önemli sebebi nedir? 

 Antibiyotik direnci, bakteri genlerindeki mutasyonların neden olduğu doğal bir olaydır. Ancak, aşırı ve uygunsuz antibiyotik kullanımı antibiyotik dirençli bakterilerin ortaya çıkmasını ve yayılmasını hızlandırmaktadır. Duyarlı bakteriler antibiyotiğe maruz kaldıklarında ölürler ve dirençli bakteriler büyümeye ve çoğalmaya devam edebilirler. Bu dirençli bakteriler yayılabilir ve hiç antibiyotik kullanmayan diğer insanlarda enfeksiyonlara neden olabilir.

 

“Uygunsuz” antibiyotik kullanımı nedir? 

 Yanlış sebeplerle antibiyotik kullandığınızda: antibiyotiklerin etkili olmadığı virüsler çoğu kez soğuk algınlığı ve grip enfeksiyonlarına yol açar. Bu tür durumlarda, antibiyotik almak durumunuzu iyileştirmez, antibiyotikler ateşi veya hapşırık gibi bulguları hafifletmez. 

 Antibiyotikleri uygun olmayan biçimde kullandığınızda: Eğer tedavi süresini kısaltırsanız, dozları düşürürseniz ve antibiyotiği doğru sıklıkta almazsanız (ilacı talimatlara uygun olarak günde 2 veya 3 kez almak yerine günde bir kez alırsanız), ilaç vücudunuz için yeterli olmayacaktır ve böylece bakteriler hayatta kalmaya devam ederek dirençli hale gelecektir. 

 Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır. Özellikle grip ya da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yeri olmadığı unutulmamalıdır. Hekim önerdiğinde antibiyotikleri mutlaka verilen doz, şekil ve sürede kullanmalıdır. Hasta kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiği süreden önce sonlandırmamalıdır. 

 

Antibiyotikler;

-Ateş düşürmez 

-Ağrı dindirmez 

-Virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez 

-Yaygın ve yanlış kullanıldığında hızla direnç gelişir. 

-Direnç geliştiğinde antibiyotikler esas etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde de etkisiz hale gelir.  

-Hekiminize danışmadan asla antibiyotik kullanmayınız. 

-Antibiyotikleri ne zaman ve nasıl kullanacağınız hakkında daima doktorunuzun tavsiyelerine uyun.


Sayfa Başı
Organ Nakli Hakkında Herşey Paneli

 İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından "3-9 Kasım Organ Bağış Haftası" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Organ Nakli Hakkında Herşey Paneli" Samsun Valisi Sayın Osman KAYMAK'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Samsun Valisi Sayın Osman KAYMAK, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait BİLGİÇ, İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf GÜNEY'in açılış konuşmaları ile başlayan panelde, Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet KAZAK Organ Bağışı, OMÜ Nöroloji AD Öğretim Üyesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Levent GÜNGÖR beyin ölümü, ve İl Müftüsü Veysel ÇAKI organ bağışının dini yönü konularında bilgilendirme yaptılar. Panelde Sayın Valimiz tarafından organ bağışında bulunan ailelere ve Ekim ayında Türkiye birincisi olan Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen teşekkür belgesi takdim edildi. Panele Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sağlık çalışanları, organ bağışında bulunmuş aileler, organ nakil sırasında olan hasta ve hasta yakınları, sağlık meslek lisesi öğrencileri ve halkımızın yoğun katılım sağlamıştır.


Sayfa Başı
10 KASIM

 Cumhuriyetimizin Kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 79. yıl dönümünde, özlem, minnet, rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun.


Sayfa Başı
Öğrencilere ve Velilere Yönelik Obezite ve Sağlıklı Beslenme Eğitimleri

 Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü tarafından okulların talebi ile veli ve öğrenciye yönelik beslenme eğitimleri gerçekleştirilmektedir. 31.10.2017 tarihinde Diyetisyen Sinem ŞAHİN tarafından İlkadım İlçesi’nde bulunan Mithat Paşa Anadolu Lisesi 9.10.11. ve 12. sınıf öğrencilerine “Obezite ve Sağlıklı Beslenme” konulu eğitim verilmiştir. Verilen eğitime 2 oturumda toplam 285 öğrenci katılmıştır. 01.11.2017 tarihinde Diyetisyen Sinem ŞAHİN tarafından İlkadım İlçesi’nde bulunan Şehit Cengiz Topel İlkokulu öğrenci ve velilerine yönelik “Yeterli ve Dengeli Beslenme” konulu eğitim verilmiştir. Öğrenciye yönelik yapılan eğitime 2 oturumda 250 ilkokul öğrencisi katılmış olup veliye yönelik yapılan eğitimde 1 oturumda 65 veli katılmıştır.


Sayfa Başı
1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayında Kanser Taramaları

 İlimizde Toplum Sağlığı Merkezleri, hastaneler, Aile Sağlığı Merkezleri ve KETEM’lerin birlikte yürüttüğü eğitim ve tanıtım faaliyetlerine, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığı ile yürütülen “SEN İSTE YETER KANSER ÇEKER GİDER” Projesi Liseler Arası Kısa Film Yarışması sayesinde kanser taramalarına yönlendirmelerin de eklenmesi ile halkımızın farkındalık düzeyinde artış sağlanmış ve kanser tarama sayıları Eylül ayına göre iki kat artmıştır. 

 İlimizdeki KETEM’ler, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde Ekim ayında meme kanseri taraması kapsamında 1824 kişiye mamografi çekilmiş, rahim ağzı kanseri taraması kapsamında 1735 kişiye HPV-DNA testi yapılmış ayrıca uygulanması en basit olan kalın bağırsak kanseri taraması kapsamında ise yaklaşık 2500 kişiye GGK testi verilmiştir. 

 Erken tanı sayesinde kişilerin yaşam kalitesini artırmak amacı ile ilimizdeki hedef nüfusa ulaşmak için çalışmalarımız devam etmektedir. 

 “Kanser Uyanmadan Sen Uyan” sloganı ile tüm halkımızı kanser taramalarını yaptırmak üzere merkezlerimize bekliyoruz.


Sayfa Başı
3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası

ORGAN BAĞIŞI HAYAT BAĞIŞIDIR

 Herhangi bir nedenle organ yetmezliğine giren hastaların tüm dünyada geçerli ve sağlıklı tek tedavi yöntemi organ naklidir. Yeterli organ bağışı olmaması nedeniyle organ nakli olamayan hastalar kısa süre içerisinde organ yetmezliğine bağlı hayatlarını kaybetmektedirler. Organ nakline ihtiyaç duyan hasta sayısı da her geçen gün artmaktadır, 31.10.2017 itibariyle Türkiye genelinde organ bekleyen hastaların sayısı 24.963’tir. 

Nakil olmayı bekleyen hastaların dağılımı şu şekildedir; 

Böbrek                   21.576

Karaciğer                2.101

Kalp                       922

Akciğer                   63

Pankreas                283

Böbrek-Pankreas     10

İnce Barsak             5

Kalp Kapağı             3 

 Türkiye genelinde 2010 yılında toplam beyin ölümü sayısı 1.036 iken bunlardan 272’sinin organ bağışına aileleri izin vermiştir. 2016 yılında ise 1.998 beyin ölümden ve 564’ünün organ bağışı olarak gerçekleşmiştir. Son beş yıldaki yoğun ve kapsamlı çalışmalar sonucu %100’e yakın artış sağlanabilmiştir. Genel olarak bu vakalarda ailelerin organ bağışına izin verme oranları %25 düzeylerindedir. Organ bağışı konusunda toplumumuzda önceki yıllara nazaran artış görülmekle birlikte nakil bekleyen hasta sayıları göz önüne alındığında ve diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırma yapıldığında hala istenen düzeylere ulaşılamamıştır. 

 Sağlık Bakanlığımız tarafından organ bağışı ve organ naklinin toplumsal boyutlarıyla ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda Bakanlık düzeyinde medya konusu ele alınmış ve dizi yapımcıları, sanatçılardan destek alınmıştır. Ayrıca konunun dini boyutu da unutulmamış ve Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde tüm din görevlilerine bilgi verilerek konuya gereken hassasiyetin sağlanması desteği alınmıştır. Bakanlığımız organ bağışı ve organ naklinin tüm boyutlarına tam destek vermektedir. Türkiye genelinde 100’ün üzerinde Bakanlık onaylı ve ruhsatlı organ nakli yapan merkezimiz vardır. Organların çıkarılmasından hastalara nakline kadarki sürecin tüm aşamalarında organizasyonu sağlayan Ulusal Koordinasyon Sistemimiz, dünyada başarı ile uygulanan nadir sistemlerden birisidir. Organların transportunda da Bakanlığımız tarafından gereken tüm imkânlar seferber edilmektedir. Kara ve deniz ambulanslarının yanı sıra, hava ambulans sistemi, bir yandan asli görevlerini yaparken, diğer taraftan organların ve nakil ekiplerinin transportunun sağlanmasına destek vermektedir. 

 Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak  Ondokuzmayıs Üniversitesinin katkıları ile düzenlediğimiz paneller, eğitimler, sempozyumlarla  her geçen yıl Samsun bölgesinde donör sayılarının arttığını görmekteyiz.  Beyin ölümü sonrası organları bağışlanan kişi sayısı 2016 yılında 41 donör iken 2017 de bugün itibari ile donör sayısı 48 olmuştur. Bunun sonucunda 125 organ ve doku ülkemizin çeşitli organ ve doku nakil merkezlerinde Sağlık Bakanlığımızın sağladığı uçak, helikopter ve kara ambulansları ile ivedilikle organ ve doku bekleyen insanlarımıza umut olmuştur. Buradan bölgemizdeki organ bağışlayan tüm ailelerimize bu ulvi davranışlarından dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. 

 Organ bağışı ve naklinin yaygınlaştırılması bu konudaki bilincin gelişmesini sağlamak amacıyla ülkemizde her yıl "3 – 9 Kasım Organ Bağışı Haftasında" birçok etkinlik gerçekleştirilmektedir. Organ ve doku nakli hizmetlerinin geliştirilmesinde en önemli husus organ ve doku bağışının artırılması için kamuoyunda bilgi eksikliğinin giderilmesi, organ bağışı bilincinin geliştirilmesi ve halkın organ ve doku bağışı konusunda teşvik edilmesidir. Bu konuda bütün kurumlara, basına ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. 

 Yaşam umudunu kaybetmekte olan binlerce hastamız için tüm halkımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz.

 

Samsun İl Sağlık Müdürü

Dr. Yusuf GÜNEY


Sayfa Başı
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası

 Lösemi; bir kan hastalığıdır, halk arasında kan kanseri olarak bilinir. Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35'ini lösemiler oluşturur ve birinci sırada yer alır. En çok 2-5 yaşlarındaki çocuklarda görülür. Bu dönem çocuklarda lenf dokusunun en yoğun olduğu dönemdir. Çocuklarda görülen lösemiler hücre cinsine göre; ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi) ve AML (Akut Myeloblastik Lösemi) olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Kendi içlerinde de alt sınıflar tanımlanabilir. Türkiye'de her yıl 16 yaşın altında 1200-1500 yeni lösemili çocuk vakası bildirilmektedir.

 Lösemi nedenleri henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Sitogenetik ve moleküler tekniklerdeki yeni gelişmelerle; genetik yatkınlıklar, radyasyon, hamilelik esnasında sigara içmek, alkol ve uyuşturucu kullanmak, hamileliğin ilk 3 ayında röntgen çektirmek, benzen ve türevleri, (bali, vs.) böcek ilaçları gibi kimyasal maddeler, bazı kalıtsal hastalıklar ve bazı viral hastalıkların hep birlikte lösemiye neden olabilecekleri çalışmalarla gösterilmiştir.

 Herhangi bir etkiyle kanın esas yapım yeri olan kemik iliğimizdeki ana hücrelerde oluşan şifre değişikliği ile blast adını verdiğimiz olgun olmayan kan hücrelerinde artış meydana gelmektedir. Bu hücreler hızla yayılarak kemik iliğini, lenf bezlerini, dalağı, karaciğeri, beyin ve merkezi sinir sistemini tutmaktadır.

 

BELİRTİLERİ:

Çocuklarda lösemi hastalığının belirtileri:

*Ateş

*Halsizlik

*İştahsızlık

*Kilo kaybı

*Nedensiz burun ve cilt altı kanamaları

*Kansızlık

*Lenf bezlerinde büyüme

*Karaciğer-dalak büyümesi

 Ayrıca yayıldığı organlara ait belirtiler olarak baş ağrısı, kusma, karın ağrısı, görme bozuklukları görülebilir. Bu belirtilerle müracaat edilen çocuk hematoloji (kan hastalıkları) uzmanlarınca yapılan muayenede çoğunlukla karaciğer ve dalak büyümesi, lenf bezlerinde genişleme, kanama bulguları tespit edilebilir.

 

TEDAVİSİ:

 Tedavi öncelikle genel durumun düzeltilmesi yöntemleri ile başlar. Bu safhada kan veya kanın içindeki özel hücrelerini donörlerden (gönüllü kan verici kişi) alınarak lösemili hastaya verilmesi, enfeksiyon mevcutsa gerekli mücadelelerin yapılması, böbreklerin, karaciğer ve kalbin kemoterapi ilaçlarının yan etkilerinden korunma önlemlerinin alınması çok önemlidir. Lösemi tanısı alan vakalara belirli aralıklarla verilen çok sayıda ilaç ve kemoterapi tedavisiyle 2.5 yıl kadar süren bir tedavi uygulanır. Bu tedavi sonucunda % 70-85 oranında tamamen iyileşme sağlanabilir. Yalnızca % 5 oranındaki vakalarda ve uygun durumlarda kemik iliği nakli yapılabilir. Türkiye'de kemoterapi ve kemik iliği nakli batı ülkeleri standartlarında, başarıyla yapılmaktadır.

 Ayrıca tedavinin ikinci basamağı olarak hasta ve ailelerine hastalık hakkında bilgilendirme yapılarak sosyal ve psikolojik destek ile hastalarda %85'lere varan oranda iyileşmenin sağlandığı belirtilmektedir.


Sayfa Başı
1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı

1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı

Solunum sisteminin bir parçası olan akciğerler bir çift süngerimsi, koni şeklindeki organdan ibarettir. Sağ akciğer soldan biraz büyük olup üç kısımdan (lob) oluşurken, sol akciğerde iki lob vardır. Nefes aldığımızda akciğerler hücrelerimizin yaşaması ve normal fonksiyonlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan oksijeni alırlar.

Akciğer kanseri, akciğer dokularındaki hücrelerin kontrolsüz çoğaldığı bir hastalıktır. Bu kontrolsüz çoğalma, hücrelerin çevredeki dokuları istila etmeleri veya akciğer dışındaki organlara yayılmaları ile (metastaz) sonuçlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) raporuna göre akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri arasında, erkeklerde en sık ölüme neden olan birinci, kadınlarda ise ikinci kanser türüdür ve tüm dünyada her yıl yaklaşık 1,3 milyon ölüme neden olmaktadır. Akciğer kanserinin en sık nedeni uzun süreli olarak tütün dumanına maruz kalmak olmakla beraber, tüm akciğer kanserli hastaların %15'e ulaşan bir oranı sigara içmeyenlerden oluşmaktadır.

Akciğer kanseri birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu nedenler arasında; Sigara, purolar ve pipolar, pasif tütün içiciliği, genetik faktörler, radon gazı, asbest ve hava kirliliği gibi faktörler sorumlu tutulmaktadır.

Belirtiler:

Bu belirtilere akciğer kanseri veya diğer durumlar sebep olabilir. Bir doktor tarafından değerlendirilmesi önemlidir.

*Kesilmeyen ve giderek kötüye giden bir öksürük

*Sabit göğüs ağrısı,

*Kanlı balgam,

*Nefes darlığı, hırıltı veya boğuk seslilik,

*Akciğer enfeksiyonu veya bronşit ile tekrarlayan problemler,

*Boyunda ve yüzde şişlik,

*İştahsızlık veya kilo kaybı,

*Yorgunluk.

Tedavi:

Tedavi kanserin türü, boyutu, yerleşimi, tümörün yaygınlığı ve hastanın genel sağlık durumu gibi birçok faktöre bağlıdır. Birçok farklı tedavi ve tedavi kombinasyonu akciğer kanserini kontrol etmek ve/veya semptomları azaltarak hayat kalitesini düzeltmek için kullanılabilir.


Sayfa Başı
Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimleri

 Dünyada olduğu gibi ülkemizde de asfiksi temel bir neonatal sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da neonatal resüsitasyon gereksinimi doğabilmektedir. Bu nedenle asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) yürütülmektedir. Her doğum salonunda eğitilmiş en az bir personelin mutlaka bulunmasının amaçlandığı program kapsamında gerçekleştirilen uygulayıcı eğitimleriyle, temel resüsitasyon uygulamalarının yerleştirilebilmesi için, bu konuda eğitim almış ve standart uygulama yapacak personel yetiştirilmektedir.

 Bu kapsamda İlimizde 23-27 Ekim 2017 tarihlerinde Müdürlüğümüz Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi koordinatörlüğünde NRP Eğitimci Güncelleme ve NRP Uygulayıcı Eğitimleri düzenlenmiştir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı Eğitimcilerinin ve İl eğitimcilerinin katıldığı programa kamu ve özel hastanelerden  11 eğitimciye  güncelleme ve 38 kişiye uygulayıcı eğitimi verilmiştir.


Sayfa Başı
Evlilik Öncesi Danışmanlık Eğitimi

Evlenecek çiftlere; sağlıklı aile yapısı, üreme sağlığı, gebeliği önleyici yöntemler, bulaşıcı hastalıklar, akraba evliliği ve kalıtsal kan hastalıkları hakkında danışmanlık hizmeti vermek tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak amacıyla, İlimizde Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti verilmektedir.
Bu kapsamda Müdürlüğümüz Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından 23- 24 Ekim 2017 tarihlerinde Grand Amisos Otelde Aile Sağlığı elemanlarına yönelik “Evlilik Öncesi Danışmanlık Eğitimi” düzenlenmiş olup, eğitime 60 Aile Sağlığı Elemanı katılmıştır. Gazi Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinden Uzm Dr. Teoman KAYNAR, İlkadım TSM AÇSAP Biriminden Hemşire Mukadder KAYIR, Hemşire Hatice TOZKOPARAN, Ebe G.Fatma YÜRÜR, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinden Hemşire Nuray AKKAYA eğitimci olarak görev yapmışlardır.


Sayfa Başı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 Cumhuriyetimizin 94. yıldönümünde ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi, saygı ve şükranla anıyoruz.


Sayfa Başı
Okul/Kurumlardaki Gıda İşletmelerinin Kontrol Ve Denetim İlçe Komisyonları Bilgilendirme Toplantısı

 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlardaki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin kontrol ve denetimine ilişkin oluşturulan uygulama kılavuzu kapsamında ilimizde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü sekretaryasında Samsun Sağlık Müdürlüğü ve Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan il ve ilçe denetim komisyonları oluşturulmuştur. İl denetim komisyonu tarafından 25.10.2017 tarihinde saat 10.00’da İlkadım Sema Cengiz Büberci Mesleki Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda ilçe denetim ekiplerine yapılacak olan denetimler hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet DEMİRCİ tarafından yapılan sunumun ardından Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Şube Müdürü Semra GÜLTEN ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Sinem ŞAHİN tarafından ilçe denetim komisyonları tarafından gelen sorular yanıtlanmıştır.


Sayfa Başı
• DUYURULAR

Hemşirelik Lisans Tamamlama Mezunlarına Ait Diploma Duyurusu

Ekli listede isimleri belirtilen helitam ( Hemşirelik Lisans Tamamlama ) mezunlarına ait diplomalar il sağlık müdürlüğümüz izleme ve değerlendirme şube müdürlüğünden alınabilir. ( geçici mezuniyet belgesinin aslı’nın getirilmesi gerekmektedir.) İlgili listeye ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.


Sayfa Başı
27 Kasım - 02 Aralık 2017 Mesul Müdürlük Eğitimi

"Mesul Müdürlük Eğitimi" ile ilgili bilgilendirme dökümanı ekte sunulmuştur.


Sayfa Başı
ASM Ve AHB Denetim Sonuçları

ASM Ve AHB denetim sonuçları ile ilgili döküman ekte sunulmuştur.


Sayfa Başı
85. Aile Hekimliği Yerleştirme İşlem Sonucu

85. Aile Hekimliği Yerleştirme İşlem Sonucu ekte sunulmuştur.


Sayfa Başı
85. Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemi Hizmet Puan Sıralaması

1. OTURUM PUAN SIRALAMASI

Sıra No İLÇESİ ASM ADI A.H.B. NO UNVANI ADI SOYADI Hizmet Puanı Toplam Nüfus G.S.H
1 ALAÇAM     UZM.DR BAHADIR YAZICIOĞLU 11.588,05 - -
2 ÇARŞAMBA EĞERCİLİ ASM 5506029 DOKTOR ZEYNEP FIRINCI 31.706,50 3.555 0
3 ÇARŞAMBA HACILIÇAY ASM 5506034 DOKTOR YAŞAR YILMAZ 29.786,79 3.755 1.315
4 HAVZA ÇAY ASM 5507006 DOKTOR AYNUR ALNIAÇIK 25.500,42 3.830 773
5 BAFRA DEDEDAĞ ASM 5505031 DOKTOR UMUT BÜLENT ERGÜN 24.931,14 3.768 0
6 ÇARŞAMBA KIZILOT ASM 5506036 DOKTOR FATMA YİĞİT 16.704,60 2.247 513
7 HAVZA ILICA ASM 5507012 DOKTOR SAMET YAZICI 3.722,45 2.178 1.071

 

 

2. OTURUM PUAN SIRALAMASI

SAMSUN İLİ AİLE HEKİMLİĞİ 85. YERLEŞTİRME İŞLEMİ

(Kadrosu veya Pozisyonu İlde Olan Tabip/Diğer Uzman Tabipler Hizmet Puanı Sıralı Liste)

SIRA
NO
ADI SOYADI İLÇE GÖREV YERİ HİZMET
PUANI
1 FARUK DURGUN İLKADIM KKM 44.756,00
2 ÜMMÜHAN AKAY 19 MAYIS 19 MAYIS TSM 34.729,47

Sayfa Başı
2. Aşama Uyum Eğitimi Duyurusu

 "Aile Hekimlerinin Sürekli Mesleki Gelişimleri Eğitimi" kapsamında verilen 2.aşama uyum eğitimini (AHUZEM) tamamlayan listede ismi bulunan hekimler, belgelerini Adalet Mah. 100. Yıl bulvarı No:232 Kat :3,  oda no 76 dan bizzat gelerek imza karşılığı alabilirler.

 2.aşama uyum eğitimini tamamlayan fakat listede ismi olmayan hekimlerin, AHUZEM sayfasından profil bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Halen belgelerin basımı ilgili kurum tarafından devam etmekte olup Müdürlüğümüze ulaştığında sizlere bilgi verilecektir.

AHU 2. aşama başarı belgesi listesi ekte sunulmuştur.


Sayfa Başı
2017 Yılı 2. Periyot ASM-AHB Denetim Sonuçları

Sonuçlara aşağdaki ekten ulaşabilirsiniz.


Sayfa Başı
Samsun İli Boş Olan Aile Hekimliği Birimlerine 85. Yerleştirme Duyurusu

 Samsun ili boş olan aile hekimliği birimlerine 85. yerleştirme duyurusu ile ilgili dökümanlar ekte sunulmuştur.


Sayfa Başı
12 Ekim 2017 Tarihli Temel Eğitim Sınav Sonuçları
SIRA NO ADI SOYADI E-MEAL ÖĞRENİM DURUMU SINAV SONUCU
1 Ahmet BEDİR ahmet_bedir_60@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
2 Ali ŞENER dt_alisener@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
3 AYŞE ERGÜNER ARAL ayse.erguneraral@saglik.gov.tr yükseköğretim BAŞARILI
4 Emine merve GÜNGÖR eminemervegungor@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
5 Hilal KILINÇ hilalkilinc_dr@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
6 HÜSEYİN ALTUNKAYA huseyin.altunkaya@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
7 Kübra YAZICI kubra.tam@gmail.com yükseköğretim BAŞARILI
8 Meltem Cemre KAHRAMAN cemrekahraman@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
9 Merve Burcu KAYA m.burcuakyuz@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
10 Merve EREN eren.merveee@gmail.com yükseköğretim BAŞARILI
11 Mücahit AKÇİN mchtakcn@gmail.com yükseköğretim BAŞARILI
12 Necip ERKE necip.erke@saglik.gov.tr yükseköğretim BAŞARILI
13 Neslihan TÜRKOĞLU turkogluneslihan@gmail.com yükseköğretim BAŞARILI
14 OKAN KÖKSAL eczokankoksal@gmail.com yükseköğretim BAŞARILI
15 Özkan YILMAZ ozkan.yilmaz5@saglik.gov.tr yükseköğretim BAŞARILI
16 ÖZLEM KUŞ ozlem5528@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
17 Rumeysa  KASA rumeysa.elbl@gmail.com yükseköğretim BAŞARILI
18 Sema ECEVİT ecevitsamsuz9@gmail.com yükseköğretim BAŞARILI
19 Tuğçe YILMAZ tugcedaginik@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
20 Uğur AKIŞ Ugurakis5@gmail.com yükseköğretim BAŞARILI
21 YUNUS ÇANTEPE y_cantepe@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
22 SELVİHAN AVŞAR avsar325@gmail.com ortaöğretim BAŞARILI
23 Arife ŞAHİN arife40@windowslive.com ortaöğretim BAŞARILI
24 Büşra ATALAY busbusat.114@gmail.com ortaöğretim BAŞARILI
25 EMRE KAYMAK emrekaymk1@outlook.com ortaöğretim BAŞARILI
26 İSMAİL ÖZTÜRK bjk0555iso@hotmail.com ortaöğretim BAŞARILI
27 funda BAYRAM s.f.n.d.55@hotmail.com ilköğretim BAŞARILI
28 Hülya  CANSU hulyacansu55c@gmail.com ilköğretim BAŞARILI
29 HANİFE  DOĞAN melek1992555@gmail.com ilköğretim BAŞARILI

Sayfa Başı
10 Ekim 2017 Tarihli Hazırlayıcı Eğitim Sınav Sonuçları
SIRA NO ADI SOYADI E-MEAL ÖĞRENİM DURUMU ALDIĞI NOT
1 Asım Furkan Uğurlu asmfrkn55@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
2 AZİZE MERCİMEK azize9455@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
3 Bünyamin İBRAHİMOĞLU bnymnsmsn@gmail.com yükseköğretim BAŞARILI
4 Büşra ALKAN alknbsra@gmail.com ortaöğretim BAŞARILI
5 Cihan Dedecan cihandedecan.cd1@gmail.com yükseköğretim BAŞARILI
6 Erdem ŞAHİN erdem_58sahin@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
7 Gözde nur Tuğrul gozdenurkucuk@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
8 HİLAL EROL hilal4132@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
9 Mehmet Ali  Sofuoğlu  mehmetsofuoglu55@gmail.com yükseköğretim BAŞARILI
10 Merve Yavuz merve.1994.55@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
11 ÖMER FARUK ÖZ karayel-55@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
12 remziye gebes kaya Kayamehmet_89@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI
13 yonca demir yonca.basarir@hotmail.com yükseköğretim BAŞARILI

Sayfa Başı
KPSS-2017/5 Sözleşmeli Personel Göreve Başlama İşlemleri hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03/10/2017 tarih ve 2209 sayılı yazısına istinaden, KPSS-2017/5 sonucuna göre İlimiz Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık kuruluşlarına yerleşen 4-B Sözleşmeli Sağlık personelinin göreve başlama taleplerini içeren başvuru belgelerinin alınması ve göreve başlama işlemleri yapılacaktır. İlgili belgeler ekte sunulmuştur.


Sayfa Başı
Personel Görev Yeri Hakkında Duyuru

25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmış olup Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilatı yeniden düzenlenmiştir.

Bu çerçevede mülga kurumların taşra ve merkez teşkilatındaki tüm personelinin nakil işlemleri Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Çekirdek K aynak Yönetim Sistemi’nden (ÇKYS) gerçekleştirilmiş olup maaş veya diğer gerekli işlemlerde mağduriyet yaşanmaması amacıyla personel kendisine ait son durum bilgilerini https://ckysweb.saglik.gov.tr/personelgorevyeri/ ekranlardan ulaşıp kontrol edebilecektir. Son durumu ile ilgili hata olduğunu düşünen personel tarafından teskilatdestek@saglik.gov.tr mail adresine mail atılarak veya 0312 585 21 65 numaralı telefona bildirimde bulunularak hatanın düzeltilmesi talep edilebilecektir.


Sayfa Başı
Uluslarası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğe 13/07/2017 tarihli ve 30123 sayılı resmi gazetedeki yönetmeliklerden Uluslarası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelikten ulaşabilirsiniz.


Sayfa Başı
2017 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası

 2017 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası Başvuruları PBS üzerinden alınmaya başlanmış olup ilgili ilan metni ve munhal kadrolara Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yer alan http://www.yhgm.saglik.gov.tr/TR,25282/2017-yili-eylul-donemi-istege-bagli-bakanlik-ve-bagli-kuruluslar-arasi-yer-degistirme-suretiyle-atanma-kurasi.html adresinden ulaşılabilmektedir.


Sayfa Başı
Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı Web Sayfası Hakkında Duyuru

ALO 191 Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattı; uyuşturucu ile ilgili danışma ve destek hizmetlerinin verildiği, kişiye uygun gerekli yönlendirmelerin yapıldığı, bu anlamda vatandaşların uyuşturucuyla mücadele kapsamında danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir danışma ve destek hattı olarak 08.07.2015 tarihinden itibaren hizmet vermektedir.

Önleme, tedavi ve rehabilitasyon mekanizmalarını destekleyerek güçlendirecek şekilde organize edilmiş olan ALO 191 Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattına vatandaşlarımız 7 gün 24 saat ulaşabilmektedir. Bu hizmetten internet üzerinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımıza yönelik hazırlanmış olan “Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı Web Sayfası”, " alo191uyusturucuilemucadele.saglik.gov.tr " alan adıyla kullanıma açılmıştır.


Sayfa Başı
İlimizde Faaliyet Gösteren Diyaliz Merkezlerinin Cihaz Artırım Talepleri Hakkında Duyuru

İlimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin cihaz artırım talepleri 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 21.maddesine göre değerlendirilmektedir. 2017 yılı Haziran sonu verilerine göre;

1- Birinci Bölge: (Tekkeköy, Canik, İlkadım, Atakum) hasta/cihaz oranı 4,21’dir

2- İkinci Bölge : (Ayvacık Çarşamba, Salıpazarı, Terme) hasta / cihaz oranı 4,02’dir.

3- Üçüncü Bölge : (Ondokuzmayıs, Bafra, Alaçam, Yakakent) hasta / cihaz oranı 3,93’tür.

4- Dördüncü Bölge : (Asarcık, Kavak, Havza, Ladik, Vezirköprü) hasta / cihaz oranı 3,95’dir.

Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından 14.07.2017 tarihinde yapılan toplantıda İlimiz 1. ve 2. Bölgede hasta / cihaz oranı 4’ün üzerinde olduğundan 1. Bölgede 8(sekiz) adet, 2. Bölgede l(bir) adet hemodiyaliz cihazına ihtiyaç olduğuna karar verilmiş olup; adı geçen bölgelerde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinden cihaz artırım talebinde bulunacakların ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla sayıda cihaz artırım başvurusu olması durumunda talepler, ilgili Yönetmeliğin 21. Madde 1. Fıkra (c) bendinde belirtilen öncelik sırasına göre değerlendirilecektir. 


Sayfa Başı
2017 Yılı Haziran-Temmuz Ayı İller Arası S.H.S. ve Y.S.H.S. Harici Personelin ataması Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23/12/2015 tarih ve 15891 sayılı Bakanlık Onayı ile yürürlüğe konulan;"Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönerge" doğrultusunda Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı personelin 2017 yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Atama ve Yer Değişikliği atama başvuru sonuçları belli olup, ataması çıkan personele ait Liste ekte sunulmuştur.


Sayfa Başı
Sağlık Tesislerinde Meslek Hastalığı Tanı Süreci Sempozyumu

 


Sayfa Başı
19 Haziran 2017 Tarihli Hazırlayıcı Eğitim Sınav Sonuçları
SIRA NO ADI SOYADI ALDIĞI NOT SINAV SONUÇ
1 Aydın Can YEŞİLDAL 70 BAŞARILI
2 Deniz TEKCAN 65 BAŞARILI
3 Dündar BAKIR 61 BAŞARILI
4 Emel TELLİ 62 BAŞARILI
5 Erhan ENGİN 66 BAŞARILI
6 Esra ÖZEN 78 BAŞARILI
7 Gizem DEMİR 74 BAŞARILI
8 Hasan YAZICIOĞLU 60 BAŞARILI
9 Hilal ÇANKAYA 87 BAŞARILI
10 Hilal DUMAN 73 BAŞARILI
11 Hüesyin Çağrı YAZ 62 BAŞARILI
12 Hüseyin Furkan KINACI 64 BAŞARILI
13 Melek Gürel DEMİROĞLU 75 BAŞARILI
14 Rıza Alparslan YILMAZ 60 BAŞARILI
15 Samet KAYALI 68 BAŞARILI
16 Seda KARABACAK 77 BAŞARILI
17 Sümeyye TURAN 73 BAŞARILI
18 Tuğba GÜNGÖR 76 BAŞARILI
19 Yeşim ARDUÇ 62 BAŞARILI

Sayfa Başı
Kursiyer Talebi


Sayfa Başı
• İHALE İLANLARI

Dış Cephe Mantolama ve Sundurma İşi İhale İlanı

 Dış Cephe Mantolama ve Sundurma İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ekte yer almaktadır.


Sayfa Başı
Elektrik Enerjisi ( Tek Zamanlı Tarife) Mal Alımı

 Elektrik Enerjisi ( Tek Zamanlı Tarife) Mal Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ekte yer almaktadır.


Sayfa Başı
İl Sağlık Müdürlüğü Binası ve 112 Acil Servis Binası Boya Tadilat Yapım İşi İhale İlanı

 İl Sağlık Müdürlüğü Binası ve 112 Acil Servis Binası Boya Tadilat yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


Sayfa Başı
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Çarşamba İlçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi, 112 İstasyonu ve Ayvacık, Atakum, Havza, Terme İlçeleri ASM, TSM ve 112 İstasyonları Yapılması Proje, Yaklaşık Maliyet ve Zemin Etüt Raporu Hazırlanması İşi Hizmet Alımı İhale İlanı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Çarşamba İlçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi, 112 İstasyonu ve Ayvacık, Atakum, Havza, Terme İlçeleri ASM, TSM ve 112 İstasyonları Yapılması Proje, Yaklaşık Maliyet ve Zemin Etüt Raporu Hazırlanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İlan metni ekte sunulmuştur.


Sayfa Başı
2018 Yılı Akaryakıt Mal Alımı İhale İlanı

 2018 Yılı Akaryakıt Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İlan metni ekte sunulmuştur.


Sayfa Başı
13 Adet Sürücüsüz ve Yakıtsız Araç Kiralama Hizmet Alımı İhale İlanı

 Müdürlüğümüze bağlı birimlerde kullanılmak üzere, 13 adet sürücüsüz ve yakıtsız araç kiralama hizmet alımı için hazırlanan ilan metni yazımız ekte sunulmuştur.


Sayfa Başı
Tamir,Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İhale İlanı

Müdürlüğümüze ve bağlı birimlerde kullanılmakta olan Ford marka araçların "Tamir,Bakım ve Onarım Hizmet Alımı" İşi için hazırlanan ilan metni ekte sunulmuştur.


Sayfa Başı
Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı İhale ilanı

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde çalışan personeller için 02.10.2017 - 31.12.2019 tarihleri arası "Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı" işi için hazırlanan ilan metni ekte sunulmuştur.


Sayfa Başı
102 Kalem Tıbbi Sarf Malzemeleri Mal Alımı İlanı

Müdürlüğümüze bağlı birimlerde kullanılmak üzere, 102 Kalem Tıbbi Sarf Malzemeleri Mal Alımı işi için hazırlanan ilan metni yazımız ekinde sunulmuştur.


Sayfa Başı
Bakım Onarım Hizmeti İhale İlanı

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde kullanılan Ford marka motorlu taşıtların yedek parça dahil tamir, bakım ve onarımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


Sayfa Başı
• BASIN AÇIKLAMALARI